Засукана ромка се е навела с насочен към минувачите задник.
Приближава я възрастен господин:
- Търсите нещо ли?
- Да,клиент!

от 0 гласа
Последни новини