- За 10 години съпружески живот само веднъж сме излиза от къщи заедно с мъжа ми?
- На театър ли ходихте?
- Не, имаше пожар у нас.

от 1 глас
Последни новини