Следовател към обвиняем:
- Имате ли алиби за времето на престъплението?
- Да, в каква валута го искате?

от 0 гласа
Последни новини