Проповедник в църква завършва дълга проповед с призив:
- Братя и сестри! Който иска да отиде в рая, да стане!
Всички стават освен един.
- Ти братко, не желаеш ли, да отидеш в рая? - възкликнал проповедника.
- А, искам разбира се, но не в този момент!

от 1 глас
Последни новини