Арменско:
плат, цвят - произволен, размери - 1x1 м.
върху него - уста, размери - 2x2 м.

от 0 гласа
Последни новини