Една женска мисъл попаднала в мъжка глава. Но там нямало никой! Изведнъж наблизо профучала една мъжка мисъл. Женската мисъл се провикнала:
— Чакай малко! Къде отиваш?
— Е, как къде? Всички са вече долу!

от 1 глас
Последни новини