Млада, бременна програмистка седи в кухнята и плаче. Майка и мърмори:
— Как можа, бе Марче? Как посмя да го направиш?
Програмистката през сълзи:
— А, той обеща да стане регистриран потребител…

от 0 гласа
Последни новини