Лекция по философия. Преподавателя:
— Нито една наука няма да направи човек щастлив… Обаждане от аудиторията:
— Освен химията!

от 0 гласа
Последни новини