Обаждане на системния администратор:
— Не отварям Гугъл.
— Свети ли ламичката на мрежовата карта?
— Свети, и не е лампичка а полупроводников светодиод.
— Ъъъъ, явно не е при вас проблемът.

от 0 гласа
Последни новини