Жената на програмист му носи кафе. Той без да отделя поглед от монитора, взима кафето и отпива. Казва и:
- Не мога да го пия без захар!
- Знам, скъпи, - отговорила жена му. - Просто исках да ти чуя гласа...

от 1 глас
Последни новини