16 °C

Започва попълването на отряд за извънредни ситуации "Асеневци"

В изпълнение на решение на Общински съвет - Асеновград от февруари т.г., стартира конкурс за набиране на доброволци към отряд за извънредни ситуации "Асеневци". Доброволното формированиe се създава за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система. Сред изпълняваните от него дейности ще са спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадалите при бедствия и извънредни ситуации и  други, свързани със защитата.

Доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 г., което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Служители от МВР и военнослужещи не могат да членуват в доброволните формирования.

Срокът за подаване на документи е до 16 април, разглеждането им и изготвянето на протокол с одобрените кандидати ще стане до 30 април.

Кандидатите трябва да подадат заявление, което е адресирано до кмета, като към него трябва да приложат другите искани от тях документи. Образци на документите се получават в Центъра за информация и услуги, разположен в сградата на Общината, както и в Районната противопожарна служба. Приемането им ще става в Информационния център. С одобрените кандидати кметът на общината ще сключи граждански договори. След завършване на първоначален курс на обучение доброволците ще получат карта, с която да се легитимират при осъществяване на правомощията си.

За община Асеновград определената бройка доброволци, чиято издръжка се поема от държавния бюджет, е 40. Числеността може да бъде надвишена, но това ще стане за сметка на местната хазна.

Членовете на доброволното формирование ще имат право да ползват безплатно места в зони за платено паркиране, въз основа на предоставен им пропуск за привилегировано паркиране.

Допълнителна информация може да бъде получена на на телефон 0331 20 293.


 


 

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини