17 °C

Сдружение МИГ "Куклен - Асеновград" ще проведе общо събрание

Председателят на Управителния съвет на МИГ „Куклен - Асеновград“ и заместник-кмет на община Асеновград инженер Петър Петров отправя покана за провеждане на общо събрание на сдружението.

Събитието ще се проведе в сградата на общинската администрация в Асеновград, на площад "Академик Николай Хайтов" №9, етаж VI - в залата на Общинския съвет.

Общото събрание ще се състои на 25.05.21 г. (вторник) от 17:00 ч.

Ето и точките от Дневния ред:

1. Освобождаване на членове на ОС, съгласно подадени заявления.

2. Докладване на Общото събрание на новоприетите от Управителния съвет (УС) членове в сдружението, подали заявления за членство, на основание чл.20, ал.4 и 6 от Устава.

3. Докладване на общото събрание на нови представляващи организации, членове на СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград".

4. Изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

5. Приемане на Годишния доклад и Годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.

6. Приемане на Годишна програма и бюджет на сдружението за 2021 г.

7. Организационни въпроси.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.06.2021

Последни новини