20 сгради от Асеновград ще се борят за финансиране по програма за саниране

Собственици на жилища в общо 20 сгради, разположени на територията на Асеновград, подадоха необходимия набор от документи за кандидатстване по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Съгласно изискванията, всяко от сдруженията представи техническо и енергийно обследване, както и документация от проведени събрания, с изразено съгласие за кандидатстване по програмата.

Документите на всички бяха разгледани и обработени от общинска администрация.

За всяка сграда се изготви персонално проектно предложение.

Същото беше подадено по електронен път към програмата чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН) от Европейския съюз (ЕС).

Община Асеновград оказа пълно съдействие в процеса по кандидатстване.

Ежедневно ангажираните с програмата служители даваха разяснения, насоки и съвети на гражданите.

Общата стойност на подадените проектни предложения за града е в размер на 26,5 милиона лв.

Разгърната застроена площ (РЗП) на сградите, за които е кандидатствано, е 93 370 кв. м., а живеещите в тях наброяват повече от 2700 души.

Най-голямата постройка с РЗП е с квадратура от 7755 кв. м. и съдържа 72 самостоятелни обекта. А най-малката такава е с РЗП от 725 кв. м. и има 8 самостоятелни обекта.

Статистиката сочи, че най-активни са били жителите на кв. „Запад“. От там има подадени документи за 8 сгради.

Втори в класацията са живеещите в централната градска част, с 4 сгради, а трети се нареждат хората от кв. „Изток“ - с 3 сгради.

На национално ниво се очаква да е кандидатствано за около 3000 сгради, които ще се конкурират за финансиране.

Предстои комисия по програмата да извърши оценка на постъпилите проектни предложения.

Сред критериите за оценяване са административна допустимост и оценка на качеството.

Основна тежест при поставянето на оценка от комисията ще имат данните от енергийните обследвания на сградите и показателите за енергийно спестяване в годишното потребление на енергия.

И още: намаляване емисиите на въглероден диоксид; клас енергийна ефективност, който ще постигне съответната сграда; РЗП и процентът на сдружението на собствениците.

Минималният брой точки за класиране на всеки проект е 72, а най-много могат да бъдат получени 140 точки.

Предложенията, получили най-малко точки (72), ще се класират в низходящ ред, съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички по реда на класирането, до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Община Асеновград ще следи процеса по оценката на подадените проектни предложения и ще информира своевременно сдруженията на собствениците при публикуване на резултатите от класирането по програмата.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини