Шест блока в Асеновград ще бъдат санирани

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) информира, че 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз (ЕС).

По програмата са подадени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо 4 пъти разполагаемия бюджет. 2178 сгради, са включени в резервния списък с проектни предложения. Отхвърлени, като неотговарящи на изискванията, са 119 такива.

Класирането е национално, извършено по точкова система, на база данните от енергийните и техническите обследвания, които сдруженията представиха на етапа на кандидатстване.

С най-голяма тежест се оценяваха показателите процент на енергийно спестяване, в резултат на енергоспестяващите мерки, очаквано годишно намаляване на емисиите на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията, големина (разгърната застроена площ) на сградите, процент на членуващите в сдруженията и др.

Проектните предложения, подадени по програмата от община Асеновград, бяха 20.

От тях, 6 са получили най-висок брой точки и съответно - ще им бъде отпуснато финансиране. Това са сградите на: ул. "Васил Левски" №1 - бл. „Снежанка“; ул. „Речна“ №2, 4, 6, 8 и 10; ул. "3-ти март" №2 - блокът на ДНА; кв. "Изток" - бл. №7; кв. "Запад" - бл. №7/5, бл. "Възход".

Останалите 14 сгради са в резервния списък с проектни предложения. Няма отхвърлени такива, сред изпратените от община Асеновград.

Министерството информира, че през януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от I етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II .

За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лв. Одобрените за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ.

Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс, в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният срок за кандидатстване е 16.01.24 г., като от министерството посочват, че по всяка вероятност срокът ще бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини