7 °C

ГЕРБ Асеновград: Програмата за управление на общината е доказателство за немощ и неподготвеност

Христина Филипова

"Програмата за управление на община Асеновград за мандат 2011-2015 година е зле написана и няма ясна визия и цели". Така общинският съветник Христина Филипова обобщи позицията на групата на ГЕРБ в местния парламент по стратегическия документ, представен на днешната сесия.
"Продуктът, който ни е предложен, прилича на зле изработен "пачуърк", в който парченцата са компилирани от различни разработки и са поставени на неточното място и резултатът е раздърпано и гротескно, несъразмерно произведение", се казва в политическата позиция на ГЕРБ. Според съветниците от групата, дейностите, които са представени, са на ниско организационно ниво и показват непознаване на основни програмни продукти както на национално, така и на регионално равнище.
От ГЕРБ критикуват планираните цели и задачи като обясняват, че посоченото "изработване всяка година на инвестиционна програма" няма как да е стратегическа цел, тъй като е задължение на кмета и общинското ръководство, разписано по силата на Закона за държавния бюджет. "Малко смешно изглежда да заложиш нещо, задължително по закон в програмата, призвана да показва дългосрочните приоритети на общината", коментират съветниците.
Под другата цел - "изграждане на динамична общинска организационна структура" е записана "изумителна", според ГЕРБ, констатация: "Основните проблеми на града се знаят от години, но е важно тяхното приоритизиране в зависимост от желанието и нуждите на гражданите на общината". „Ако някой може да ми разгадае каква е връзката между общинската структура и горецитираната констатация ще му бъда изключително благодарна“, каза пред съветниците на сесията Христина Филипова.
В анализа на програмата, който правят от ГЕРБ, се критикува още предложението за много от дейностите да бъдат разработвани методики. "Общината не е Министерство на образованието, за да разработва методики, нито пък кметът на общината е преподавател, който трябва да подготви следващия си урок. За много от дейностите, за които се предлага да бъдат разработвани методики има разработени национални стратегически документи с ясно разписани стъпки, които не подлежат на обсъждане и промени, защото са създадени с цел унифициране на документи и изисквания в администрацията за улеснение на ползващите публичните услуги", обясни още Филипова.
От ГЕРБ допускат, че предложената пред ОбС програма за управление вероятно е имала за цел просто да бъде представена в изискващия се по закона срок, а не да направи съветниците съпричастни с управленските виждания на управляващата в момента община Асеновград четворна коалиция – БСП, ДПС, СДС и НДСВ. "Единственото постижение на тази програма е, че е писмено доказателство за управленска немощ и неподготвеност", обобщи Филипова от името на групата на ГЕРБ и предупреди, че те ще бъдат четири години конструктивна опозиция, но ще „дишат във врата” на управляващите и ще искат конкретност в изпълнение на целите и приоритетите за развитие на Община Асеновград, защото това са обещали на избирателите.

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини