За човека не винаги може да се съди според делата му. Може да спазва закона, а да не струва пукната пара. Може да нарушава закона и въпреки това да е свестен човек...

от 0 гласа
Последни новини