Един полицай по време на дежурство забелязъл един мъж, който се разхождал насам натам по улицата, бъркал в своята чанта и разпръсквал нещо с ръка. Полицаят си помислил, че това е съмнително и решил да отиде и да попита човека какво прави.
- Добър ден, какво правите?
- Добър ден, ами ръся песък - казал човека без да се двууми!
- Е как така ръсиш пясък? - зачудил се полицая.
- Ами против крокодили!!!!
- Е добре де, но тук няма крокодили!!!
- Ами защото ръся пясък!!!!!!!

от 0 гласа
Последни новини