На квартално събрание на свекървите било взето решение вместо свекърви, за по-благозвучно да ги наричат маргаритки. Една от тях, страдаща от склероза, прибирайки се в къщи споделила развълнувано със снаха си:
- Сийче, знаеш ли, днес на събранието единодушно решихме отсега нататък да ни наричате... Ох, как се наричаха онези белите цветенца с жълто в средата?
- Лайкучки! - отговорила снахата.

от 1 глас
Последни новини