Седи един пиян насред една локва, минава един полицай. Спрял се и пита:
- Колко е часа?
Пияният вдига показалец и казва:
- 12:15.
Полицаят си гледа часовеника - вярно е! Станало му интересно, след половин час пак минава, пак пита за часа. Пияният пак отговаря правилно. На третия път вече съвсем се шашнал, та го пита:
- Мъжки, как така точно казваш часа?
- Седни с мен в локвата, тогава ще ти кажа...
Седнал полицаят в локвата, пияният вдигнал пръст и казва:
- Ей там, виждаш ли - часовника на кулата...

от 1 глас
Последни новини