23 °C

Община Асеновград набира приемни семейства

В Асеновград стартира процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители. Те могат да бъдат доброволни и професионални.  Доставчик на услугата и работодател е общината. Тя ще определя и предоставя месечен бюджет за отглеждане на детето, настанено в приемното семейство.

Средства за възнаграждения на професионалните приемните родители:

Работната заплата на приемен родител с 1 дете е определена като 130% от минималната работна заплата – 377 лв.

Работната заплата на приемен родител с 2 деца е определена като 140% от минималната работна заплата – 406 лв.

Работната заплата на приемен родител с 3деца е определена като 150% от минималната работна заплата – 435 лв.

*Сумата за работна заплата е изчислена при минимална работна заплата 290 лв.

Разходи за дете, настанено в приемно семейство:

Община Асеновград ще изплаща месечен бюджет за издръжка за деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта и техните нужди:

За дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД = 260 лв.

за дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД = 227.50 лв.

за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20г. – 4 х ГМД = 260 лв.

за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД – 78 лв.

*ГМД – Гарантиран минимален доход – определян ежегодно с Постановление на МС. През 2012 г. се равнява на 65 лв.

Към средствата за месечна издръжка на дете се изплащат и месечни помощи за него до завършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца.

Средствата за месечната издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се отпускат без да се взима под внимание размера на доходите на приемното семейство, въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Проектът "И аз имам семейство" се реализира по Оперативна програма"„Развитие на човешките ресурси", схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 "Приеми ме". Продължителността му е до 31 октомври 2013г.

Кандидатите за приемни родители могат да подават заявленията си в община Асеновград. Информация за услугата може да да бъде получена от Ваня Гераксиева и Добромир Кузманов – социални работници в екип по приемна грижа към общинска администрация, площад  "Акад. Николай Хайтов", №9, етаж 6, стая 610, тел. за връзка: 0331/20-262, 0888/28 00 60.

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини