3 °C

Отговори на министър Лиляна Павлова на въпроси на депутата Манол Генов за пътищата Поповица - Асеновград и Пловдив - Асеновград

(Откъси от стенограмата от парламентарния контрол на 25 ноември)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Манол Генов относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20-километрова отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград. Заповядайте, господин Генов, да развиете Вашия въпрос.

МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, моят въпрос е относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20-километровата отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград, от км 0 до км 20+442.

Уважаема госпожо министър, на броени дни разстояние сме от официалното влизане в режим на зимни условия по пътищата в страната. Безспорен факт е критичното състояние на много от транспортните артерии в страната. При това положение рискът за сигурността на пътуващите в опасни условия по републиканската пътна мрежа е повече от явен.
Преди по-малко от една година от тази трибуна алармирах как пренебрежителното отношение към състоянието на части от републиканските пътни трасета е откровено лишаване на българските данъкоплатци от право на безопасно придвижване. Вашето обещание от същата трибуна беше, че тази отсечка ще бъде рехабилитирана по нова, иновативна технология, със средства по бюджетна линия – превантивен ремонт. Вие подчертахте, че средства за нов мост няма, но съществуващият при км 0189 ще бъде укрепен и разширен, ще бъде изградена нова основа, нова изолация. Казахте също така, че ще бъдат обновени тротоарите в населените места по посочения път.
Въпросът ми, госпожо Павлова, е следният: кога ще изпълните обещанието си, дадено от тази трибуна преди по-малко от една година? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, господин Генов.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.

МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, така както поех ангажимент в рамките на парламентарния контрол на зададения от Вас въпрос през ноември 2015 г., през 2016 г. ремонтът на участъка на пътя от Поповица до Асеновград, разстоянието от тези 18 км от пътя, които бяха необходими за ремонт, беше изпълнен, беше успешно реализиран. Със сериозната сума от 8 млн. лв. беше направена инвестиция именно по начина, по който Вие казахте, както поехме ангажимент, използвайки тази нова, вече не толкова иновативна технология, тъй като тя се прилага за качественото ремонтиране на пътната инфраструктура, а именно - на принципа на студеното рециклиране. По този начин ние полагаме 10 см плътен и неплътен асфалтобетон, направени са окопите, направени са всички необходими отводнителни системи, включително в част от населените места са направени и тротоарните конзоли, така че този ангажимент беше успешно реализиран.
Единственото, което не можахме да реализираме не защото нямахме желание, не защото нямахме финансова възможност, а чисто по технически, технологични причини – в рамките на този ремонт това, което не можахме да направим, е основният ремонт на мостовото съоръжение. Логичният въпрос би бил: защо?
Причината за това е, че първоначално на екипа, който работеше на място, беше възложено обследване на мостовото съоръжение и съответно да бъде предоставен проект за основен ремонт на мостовото съоръжение – единственото всъщност от целия участък, от целия този път, което не беше ремонтирано. Но когато започна детайлното обследване на това мостово съоръжение, включително и чрез Института по пътищата към АПИ, обследването показа, че състоянието на моста е толкова амортизирано, че не позволява и няма да допринесе, ако направим основен ремонт. Това би било палиативна мярка, тъй като той няма да може да издържи на бъдещото натоварване с големи, тежкотоварни превозни средства. Поради тази причина експертизата, която беше направена – в заключенията експертите казаха, че не препоръчват извършването само на козметични или дори по-сериозни ремонтни дейности на съществуващото съоръжение, тъй като неговите експлоатационни характеристики не позволяват то да бъде ремонтирано, за да бъде пуснат тежкотоварният трафик. Това е причината, поради която такъв ремонт не беше направен на съоръжението. Пътят в останалите си части, тези 18 км от пътя са ремонтирани. Пътят е пуснат за движение и се използва от живеещите във всички населени места по протежение на този път, от всички пътуващи, с изключение на ограничението, което е направено за тежкотоварните превозни средства, които не могат да бъдат пуснати по мостовото съоръжение.
Онова, което предстои през следващата година - разработен е проектът за изграждане на ново мостово съоръжение на мястото на съществуващия мост, който е с лоши експлоатационни и технически характеристики. Това екипът на Пътната агенция ще има възможност да извърши през следващата година (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), в рамките на възможностите и плановете, които реализира. Като министър в оставка, не мога да гарантирам какво ще се случи, но считам, че това е възможно, тъй като и средствата в бюджета на АПИ позволяват този ремонт да бъде довършен през 2017 г. Надявам се екипът на АПИ и бъдещият министър да го възложат и да направят това съоръжение, по нов начин да бъде изградено ново мостово съоръжение на Поповица. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Господин Генов, имате думата за реплика.

МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Госпожо министър, една година този мост седи зарязан. Че експлоатационното състояние е такова, каквото Вие описахте в експертизата, съм сигурен, защото съм минавал много пъти по него, но той седи зарязан все едно - какво да Ви кажа, след бомбардировка в Алепо. Няма мантинела. Ако някой мине там с 40 км в час, сигурно ауспухът на колата му ще остане на платното.
Искам да Ви припомня нещо. Имаше проект за рехабилитация на този път по транзитни пътища и тогава в проекта беше заложено да се строи нов мост. Сега отново правим експертиза да видим, че този не става и ще правим нов. Значи, явно някой тогава, когато го е залагал в този проект, е имал предвид, че от този мост нищо не става.
Искам от Вас на зрителите и живеещите в района, които ни гледат, да обещаете, че ще направите всичко възможно поне една мантинела да му сложат. За мантинелите ще си говорим по-късно –на последващите ми въпроси, но искам да припомня, че индикативната стойност на този обект беше 15 млн. лв. По време на правителството на Орешарски се обяви процедура. Имаше отворени документи на фирми-участници с фирма, печелеща този обект за шест милиона и девет. Предполагам, че с тези шест и девет е трябвало да бъде изграден и новият мост. Вие преди малко казахте, че са изхарчени осем и още трябва да плащаме за моста. Питам: къде са парите? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Госпожо Павлова, ще вземете ли думата за дуплика? Не желаете.

..................................................................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Продължаваме с въпрос от народния представител Манол Генов относно осъществяването на рехабилитация на пътя Пловдив - Асеновград. Заповядайте, господин Генов. Днес сте най-активен в парламентарния контрол.

МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо министър. Както Ви е известно, проектът "Разширение на пътя Пловдив - Асеновград" е от ключово значение за областта, тъй като е пътят и към Смолянска и Кърджалийска област. Предвид новите контролно-пропускателни пунктове към Гърция пътят стана изключително натоварен. Освен това, статистика отчита много пътно-транспортни произшествия на тази отсечка, понякога с големи материални щети и с трагичен край.
Процедурите по отчуждаване и проектиране на реконструкцията и разширяването стартираха 2009 г. и приключиха в края на 2015 г. През април 2015 г. бе обявена процедура за няколко лота, финансирани от Оперативна програма "Региони в растеж", сред които и пътят Пловдив - Асеновград.
Срокът за подаване на предложенията за избор на изпълнител, по информация на сайта на Агенцията за обществени поръчки, изтече на 13 юни 2016 г.
Госпожо министър, моят въпрос е: кога се предвижда окончателно приключване на необходимите процедури по избор на изпълнител и кога реално ще стартира рехабилитирането на пътя Пловдив – Асеновград? Съзнавам неактуалността вече на въпроса, че вероятно процедурата е приключила, но все пак Ви моля да отговорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Госпожо Павлова, заповядайте.

МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов.  Да, както коректно отбелязахте, и преди съм отговаряла на Вашия въпрос, относно участъкът от пътя Пловдив - Асеновград. От него 10,3 км са предвидени и включени за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" и сключения вече по Оперативната програма "Договор за финансиране". Междувременно беше завършен и техническият проект. Бяха завършени необходимите процедури, включително и отчуждителните.
Процедурата беше обявена, успешно приключи на 9 ноември с Решение на Агенция „Пътища“ за избор на изпълнител. Избраният изпълнител е с окончателна предложена стойност на изпълнението на строително-монтажните дейности в размер на 19 млн. 212 хил. лв., без ДДС. Въпреки това все още не можем да сключим договор с избрания изпълнител, тъй като имаме обжалване от останалия участник в процедурата на тази обособена позиция. Тези лотове са общо 15. За 7 излязоха с решение и голяма част от тях, както обикновено, се обжалват.
Чакаме в Комисията за защита на конкуренцията жалбата и производството по нея да бъде образувано. След като бъде образувано производството, след като приключи обжалването, вероятно на първа и след това на върховната инстанция, знаете, чак тогава ще имаме възможност да сключим договор с избрания изпълнител. Горещо се надявам тези процедури по обжалване да приключат максимално бързо, в рамките на зимния период, за да може с началото на строителния сезон - март-април следващата година, реално да започнат дейностите по изпълнението на този обект, защото той е изключително важен. Тук все пак включваме и важното дългоочаквано разширяване и изграждане на четирилентовото трасе на участъка Пловдив - Асеновград, така че се надявам компетентните органи да приключат процедурата по обжалване и договорът ще бъде максимално скоро сключен и в строителния сезон да започнат дейностите по него. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз.
Господин Генов, заповядайте за реплика.

МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо министър, това е много добре, че все пак на 9 ноември поръчката е приключила. Аз не знам какво е правила тази Комисия четири месеца - от 13 юни, при условие че имаше двама участника…

МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Това са 15 лота.

МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Да, 15 лота, съгласен съм, но някои от 7-те бяха отворени по-рано, но не това е въпросът. При двама участника и при условие, че и любимата фирма на Пътната агенция "Агромах" е единият от участниците и сега тя е обжалвала. Ами, помолете ги да оттеглят жалбата и да могат да се случат нещата по-бързо. Благодаря.

Източник: asenovgrad.net

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 16.01.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Денят ви ще премине по-леко, наситен с приятни емоции и срещи. Ще ви се отдава без затруднения да решавате въпроси от професионален, обществен и личен характер. С колегите си бъде коректни, както и с всеки друг, ако искате да приключите навреме и без нежелани последствия общите ви задачи.
16 яну 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Несвойствени за вас занимания ще отнемат част от времето ви, но няма да съжалявате. Добри попадения в сферата на недвижимите имоти, както и в рекламата и бизнеса, като цяло. Нищо не е случайно, за успеха си сте работили много, днес ще берете плодовете от този труд. Движете се повече и общувайте с приятни хора.
16 яну 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Денят ви ще е успешен и наситен с преживявания. Преуморявате се с работа, но има защо. Ще получите добра оценка и предложение за промяна на работното място. Финансовите придобивки ще ви радват, а също и доверието на хората към вас. Ще получите нови възможности за реализация и социален възход.
16 яну 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Отнасяйте се с разбиране към градивната критика по ваш адрес. Със сигурност има какво да научите за себе си, въпреки опита и квалификацията ви. Истина е, че имате повече разходи през тези дни, но по-важно е, че ги правите с желание – за подаръци и други удоволствия. Настроението ви в никакъв случай няма да пострада.
16 яну 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Имате върху какво да се съсредоточите, за това ще си спестите излишните приказки. Отдадени на работата си, ще се вглеждате в променящите се бързо събития и ще търсите своето място в тях. Няма да ви бъде трудно, с логичното си мислене и действия бързо ще си осигурите добри позиции.
16 яну 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Активността ви ще ускори развоя на делата, насочвайки събитията в благоприятна за вас посока. В общуванията си бъдете търпеливи и не създавайте напрежение на хората, които не се отличават с вашите качества. По-възрастен човек ще ви заяви намеренията си относно предстоящо събитие.
16 яну 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Днес сте особено привлекателни за околните, чувството ви за хумор и младежкото ви излъчване до голяма степен ще ви помогнат в деловите ви срещи. Дори по време на напрегнати преговори успявате деликатно да разведрите обстановката.
16 яну 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Готовността ви да сте полезни и добрата ви подготовка, ще направят възможно постигането на всичко, с което се захванете днес. Ще получите потвърждение на казаното много скоро. Смелите ви ходове и вниманието на което се радвате, ще доведат до положителни развития в живота ви.
16 яну 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Динамичен ден, който в края си може да стане и уморителен. Ще се поздравите с постигнато разбирателство с хора от обкръжението ви. Други от вас ще засилят общуването си с колеги и познати, помагайки им да подобрят душевното си равновесие. Силни сте и внушавате доверие и надежда, когато го желаете.
16 яну 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Възползвайте се от собствената си изобретателност. Можете да бъдете доволни от себе си по отношение на деловите си ангажименти и това няма да е случайно. Стремете се към повече прозрачност във взаимоотношенията си с хората около вас. Забравете миналото и се съсредоточете върху настоящето.
16 яну 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Поставяте си постижими цели, които няма да ви затруднят. Успявайки в намеренията си, ще подобрите вярата в собствените си сили, а с нея и мотивацията си да продължите напред. За награда ще изживеете вълнуващи мигове с човек, когото харесвате. Също така ще се ползвате от услугите на тези, които ви обичат.
16 яну 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Здравословното и физическото ви състояние е отлично. Започвате добре новата работна седмица, имате много нови планове, върху които съсредоточавате усилията си. Напрежение е възможно да се появи от страна на интимния ви партньор, затова бъдете внимателни. Вие сте решаваща страна в случая.
16 яну 2021
Последни новини