15 °C

Високи стойности на цианиди сочи анализът на пробите от тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки - 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л. Аналогични са и показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води – 13 милиграма/л. Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска.

В река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването – тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). При устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди.

В пробите от всички 7 пункта по реките Чепеларска и Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини