10 °C

Общината обяви поръчка за система за електронно наблюдение в Асеновград

Точният предмет на поръчката е "Доставка, монтаж и конфигуриране на оборудване за изграждане на система за електронно наблюдение на територията на община Асеновград". Прогнозната й стойност е 66 666 лева без ДДС.

Посочените локации за монтаж са на ул. "Цар Иван Асен II" – кръговото, кръстовището на улиците "Васил Левски и "Иларион Макриополски" – Пазара, кръстовището на улиците "Княз Борис I и Александър Стамболийски" – пред Месокомбината, ул. "Сини връх" и кръстовището на улиците "Дружба" и "Стою Шишков". На всички тях ще се монтират 2 броя видеокамери, табло, мрежови комутатор, UPS.

Центърът за наблюдение и контрол ще е в сградата на Общината. Изнесено работно място за наблюдение и контрол ще има в РУ – Асеновград.

Срокът на поръчката е 24 месеца от сключване на договора или до достигане на максималната прогнозна стойност на поръчката (в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано). Средствата са осигурени от бюджета на Община Асеновград.

Критерии за възлагане е икономически най-изгодната оферта въз основа на оптимално съотношение качество/цена. Класирането на допуснатите до оценка оферти ще се извършва на база получената "Комплексна оценка". На първо място ще се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока такава.

Срокът за подаване на офертите е 1 април, отварянето им ще е на следващия ден сутринта в зала 517 на Общината.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини