22 °C

Подменят дограмата в сградата на общинската администрация в Асеновград

Община Асеновград привлече нови инвестиции, като кандидатства и беше одобрена за финансиране по Проект „Красива България“ – Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

С осигурените средства ще бъде извършен ремонт на сградата на общинската администрация, която e една от малкото общински сгради с неизпълнени енергийни мерки, но с голямо натоварване.

Ежедневно в нея работят десетки служители и се посещава от стотици граждани. Същата е въведена в експлоатация през 1986 г.

Прозорците на фасадата са с алуминиеви еднокамерни рамки и с недопустими топлотехнически параметри.

Извършено е енергийно обследване на сградата, което е установило, че при съществуващото й състояние тя е неефективна в енергийно отношение. Причина за това са големите топлинни загуби и основно амортизираната дограма.

Същата ще бъде подменена с нова, притежаваща съответните енергийни коефициенти, като ще бъдат извършени и всички съпътстващи дейности по ремонта.

При извършване на ремонтните дейности ще бъдат разкрити нови работни места. Между 25% и 45% от наетите за изпълнението на обекта работници ще бъдат хора, които са безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Асеновград.

По този начин общината спомага за намаляване на безработицата в региона и оказва подкрепа на безработни в годината, белязана от COVID кризата.

Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Асеновград“ е на обща стойност 287 012,88 лева. По „Красива България“ се осигуряват 120 000 лева. Останалите 167 012,88 лева са съфинансиране от страна на община Асеновград. Срокът за изпълнение е до края на 2021 г.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини