18 °C

Одобриха добива на мрамор край Мулдава

В консултативния съвет, оценяващ екологосъобразност, взеха участие кметовете на засегнатите общини и НПО-представители на ГС”Хармония” и Коалиция за устойчиво развитие

Заседание на Висшия експертен екологичен съвет при Министерството на околната среда и водите под председателството на зам.- министър Евдокия Манева одобри осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на мрамори от находище "Старите колиби", в землище на с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив" с възложител "НВГ Кариери"ООД, гр. Пловдив.

Проектът предвижда добив на строителни материали, като  изчислените запаси съгласно геоложкият доклад са 11 942 700 м3. Предвижданият годишен добив възлиза на 240 000 т/год. Концесионната площ е разположена на 1 270 м югозападно от с. Мулдава и  на около 4 км в югоизточна посока от гр. Асеновград.


Разработването на находището включва добив по открит начин, с използване на пробивно-взривни работи (ПВР). Съгласно минно-техническите условия е приета многостъпална система на експлоатация, с погасяване на запасите по хоризонти «отгоре – надолу». Добивът се предшества от провеждане на ПВР, с използване на взривно вещество „Суспензия 70/30“ – нафто-силитрена смес, която се зарежда в предварително подготвена мрежа от сондажи, с диаметър 105 мм. За безопасното изпълнение на взривните работи и постигане на необходимия ефект от взривяването е необходимо да се зададат правилно параметрите на ПВР, съобразно зададеното взривно поле. Целта е минимизиране на потенциалното въздействие от: сеизмичното действие на взрива; ударно-въздушната вълна; разлитане на отделни късове

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 07.05.2021

Последни новини