12 °C

167 години от рождението на Христо Ботев: Длъжностите на писателите и журналистите

Послушайте, мои мили гъ­лъбчета, моите старешки съвети и възползувайте се от обстоятелствата. Кой­то от вас остане без работа и няма с какво да живее, който от вас изпадне и не може да прехра­ни жената си и децата си и кой­то от вас има намерение да ста­не "благороден" просяк и да жи­вее по-лесно от "неблагородни­те" просяци, ние го съветоваме или да стане учител, или да пише различни книжки, или да издава вестник. Тия три занятия са и лесни, и полезни, и честни, и си­ти. А нашата публика? Не гри­жете се за тая публика. За тая публика между ахтопода и шоп­ските цървули в Мраморно море, между кокошката и гаргата и между Мемиш паша и Нютона не съществува никакво различие. И така, купете си пера и масти­ло и захванете своите занятия колкото се може по-скоро, защо­то днешнйото развитие на бъл­гарския народ е най-благоприят­но за врабците.

Слушайте и това. Ако някой се осмели да ви каже, че сте без­дарни, че сте луди, че не знаете какво говорите и че мозъкът ви се намира в петите, то го изпсу­вайте с хамалски виражения, на­речете го шпионин и народопродавец, кажете му, че той е про­дал совестта си и перото си на японците, на абисинците - това е се едно, - и помолете публика­та да го не слуша и да не принимава думите му за факти. (...)

Слушайте, братя врабци и цанцугери! Аз мога да ви уверя, че ако послушате съветите ми и ако се възползувате от об­стоятелствата, то вашата прехрана е обезпечена и вашето име ще да се почита и уважава от восток до запад.

Но тежко ви и горко ви, ако похвалите някой сиромах, някой хъш или някой западнал търго­вец! Ако направите подобно престъпление, то работата ви е спукана. Чорбаджиите не оби­чат оние писатели, които ту­рят имената им на един ред със сиромасите. Вардете се.

Слушайте още и това. Ако ня­кой чорбаджия ви помоли да го не хвалите във вестника си и да го не срамите пред ония, които познават неговите „несъществующи" благодеяния, то вие го не слушайте. Маслото не разва­ля яденето, а похвалата не произвежда пагуба за кесията. "Кроткото агне от две майки суче" - говори българската пословица, а в пословиците се зак­лючават стари истини. Хвалете и не бойте се. Хваленето не иска хляб и топли обуща, а за лъжите не вземат нито гюмрюк, нито бедел-парасъ. Вашата стока ще се продава без акциз и без поли­цейски надзор, следователно вие и вашето домочадие можете да бъдете съвсем спокойни.

Ако някой от вашите граждани направи някое беззаконие и ако тоя гражданин ви плаща акурат­но за годишното течение на вес­тника, то и в такъв случай вие сте обязани да премълчите и да не говорите за това беззаконие. Ако премълчите, то няма да ви се отяде от езика, а ако не премъл­чите, то няма кой да ви каже "аферим". Секи човек има свои грехове и сяка душа се бои от ад­ските духове, следователно мъл­чанието е една от ония доброде­тели, които се похваляват от сяко пъповъзвишение и от сяко щас­тливо миропомазание. "Ох, агне мое, мълчанието е голяма добро­детел" - говорят калугерите на своите неопитни почитатели, които се приготовляват да бъ­дат техни ублажители. "Ах, чедо мое, мълчанието е Христова доб­родетел" - говорят духовниците на елеокожите вдовици, които се приготовляват да живеят "о господе". "Ех, мой синко, мълчанието е една от най-главните комерчески добродетели" - говори пъповъзвишеното величество на сво­ите подчинени, които му помагат да се кълне пред купувачите си и да лъже и с ушите си.

После мълчанието върви смире­нието. Ако желаете да ви хвалят хората и ако ви се иска да живеете наготово, то свивайте полите си даже и пред ония свои благо­детели, които ви хранят само с мазни обещания. Пословицата, която казва, че "по-добре днес попарник, нежели до неделя тутма­ник", няма никакво значение за журналистите. Кой знае из коя дупка ще да изскокне заец? С една дума, вие сте длъжни в това от­ношение да бъдете много по-чис­ти и много по-кротки христиени, нежели Дорчо ефенди. "Ако някой (богат човек) ви удари плесница по едната страна, то вие му обърнете и другата"; а ако някой (богат човек) ви каже, че сте глупави и че не знаете какво бръщо­левите, то идете на другия ден и помолете го да ви даде добър и умен съвет за това или за онова ваше предприятие. Ако направите така, то бъдете уверени, че след няколко недели вашето име ще да се прослави по сичкия град и вие ще да бъдете наречени благона­дежден и разумен човек. (...)

Ние не живеем вече в оние темни времена, когато нашите писатели и журналисти ходеха да търсят душевна храна по гръцките купища и по турските кавенета. Днес царува XIX век. В нашия деветнайсети век бъл­гарската литература се е обо­гатила даже и с такива съчинения, които ще да научат Паничката да слуша, г-на Ангелаки Савича да мисли, Найденова да блее, г-на Геновича да сънува, отца Балабанова да преде, а дяда Блъскова да плете чорапи.

И така, падайте на колене и поблагодарете, мои мили врабци и цанцугери, на бача си Добря Войникова, който се е постарал да ви напише "Теория на словесността" и който се е завзел да ви направи хора. Нам отдавна вече е нужен такъв човек и такава книга. Съ­щото говори и остроумният кри­тик във в. "Напредок". Досега хо­рата са се учили в различни учили­ща и изучавали са всевъзможни книги и науки, а отсега работите ще да се опростят и улеснят. Земете книгата на Войникова, прек­ръстете се, прочетете я и стане­те разумен човек и остроумен пи­сател. Боже мой, кой дявол се е надеял, че из главата на г-на Вой­никова ще да се роди такава нрав­ствена сила, която ще да захлупи под калпака си даже и г-на Оджакова и неговата "Наука за песнотворството"! Както щете, а на г- на Войникова тряба да се окачи голямото петало.

Из последния брой на "Хитър Петър" се види, че влиянието на г-на Войникова се разпространя­ва необикновено бързо. Боже мой, и г. Паничков е захванал вече да блее, а ние сме имали слабост да мислиме, че това словесно живо­тинче е способно само за клисарин или за „червочист" по касапниците. Идете после това и не радвайте се г-ну Войникову! (...)

Но както и да е, българската журналистика напредва. Токвил говори, че сяко едно правител­ство прилича на народа си, а аз ще да кажа, че българската жур­налистика прилича на нас с вазе. Когато публиката няма нужда за здрава храна, то за шарлата­ните се открива широко поле. Нека ни дава Господ Бог повече разум и по-малки пъпове!

Фейлетонът на Христо Ботев е отпечатан във в. „Независи­мост", г. IV, брой 52 от 12.10.1874 г.

Публикуваме го с известни съкращения.

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 31.03.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Очаква ви един динамичен ден, изпълнен с много предизвикателства и немалко успехи. Имате шанса да стигнете до задоволително ниво на делата си, особено на най-важните за вас. Направете всичко възможно да спазите обещанията, дадени на близки хора.
31 мар 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Имате доста работа днес, затова не се разсейвате с неща, които могат да ви отдалечат от работата ви, а предпочитате да се съсредоточите и да изпълните всичко в желания срок. Въпреки това обаче е възможно да ви убягнат важни въпроси днес, на които ще се наложи да обърнете внимание по-късно. Научавате добра новина, свързан с ваш делови проект.
31 мар 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Дайте най-доброто от себе си и станете по-отзивчиви към хората край вас, това ще ви спечели симпатиите им. Предстои ви важен и добре платен ангажимент, чието успешно осъществяване ще повиши и финансите ви. Не смесвайте разума с чувствата, за да не стигнете до нежелани ситуации.
31 мар 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Търсите поле за изява, но това което ви се предлага не ви удовлетворява. По този начин само затваряте пътищата си за развитие и едва ли ще останете доволни от резултата. Разширете контактите си, потърсете нови начини за реализация, но в никакъв случай не спирайте на едно място. Скоро ще усетите положителната промяна.
31 мар 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Днес настроението ви е променливо и това се отразява на държанието ви с околните. Не допускайте обаче емоциите да влошат отношенията ви с хора, на които държите. Усамотете се и се заемете с нещо, което ви е приятно и ви разтоварва. Любовта ще озари живота ви и ще се увеличат възможностите ви за успешно приложение на вашия професионализъм.
31 мар 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Не бъдете безучастни и ще намерите своето място, ако сте без работа. В бизнеса нещата стоят по-различно, не всичко ще зависи от личното ви желание и усилия. Въпреки трудностите ще имате своите успехи днес. Тревожещ ви здравословен проблем ще отшуми. Активността ви в тази посока е дало добри резултати.
31 мар 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Получено възнаграждение за работата ви през последните дни ще направи деня ви по-спокоен, ще подобри настроението и семейния ви бюджет. Други ще стартират нов проект, с което отговорности им ще нараснат, но добре сте преценили всичко. Пропорционално на усилията ви ще бъде и заплащането.
31 мар 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Влагайте въображение във всичко, което правите през деня. Скъсайте с традиционното, ако имате по-добро предложение. Никъде не е казано, че една работа не може да се свърши и по-добре. Ако резултата е същия или по-добър, значи сте се справили чудесно. Никога не е късно да експериментирате. Подходете непретенциозно, за да не съжалявате, ако не сполучите. Не забравяйте да се усмихвате и със сдържано поведение вървете напред.
31 мар 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Съобразявайте се с обстоятелствата днес повече от обикновено и няма да сгрешите. Ще повишите интереса си към конкретна сделка или сфера, която ви привлича с перспективите си. Готовността ви за действие ще привлече на ваша страна хора, имащи позиции там и това ще ви носи предимства.
31 мар 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Изпитвате известни колебания относно личен въпрос днес. Трудно ще ви е да вземете от раз решение, затова бихте могли да се посъветвате с хората около себе си. Със сигурност има човек на когото бихте могли да се доверите, затова не се притеснявайте да го сторите. За предпочитане е да си останете у дома вечерта и да си починете добре.
31 мар 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Жадувате за повече спокойствие и скоро ще го имате. Владеете положението и ще приключите с ангажиментите си в рамките на деня. Атмосферата на дома ще ви помогне да се отпуснете. Доволни ще бъдете и от жеста на някого, ще ви изненада приятно. Почивните дни обещават да са без сътресения.
31 мар 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Ще се справите отлично със задълженията си и ще постигнете споразумения, от които тепърва ще черпите дивиденти. Запазете спокойствие, ако ви се налага да общувате с административните органи. Самотните ще срещнат интересен партньор и ще изпитат вълнуващи емоции. Пожелайте си нещо хубаво.
31 мар 2020
Последни новини