40 °C

Община Асеновград е отворена за всеки, дори само, за да влезе и да каже "Добър ден"

- Г-н Караиванов, как бихте охарактеризирали първите 100 дни от управлението ви?  

- Първите 100 дни са време за преглед на наследеното и за първи бързи стъпки за разрешаване на конкретни проблеми, които възникват в дневния ред на общината и нейните жители. И в този смисъл бих ги характеризирал с няколко думи - интересни, напрегнати и удовлетворителни.

- 100 дни не са много, но се приемат като един вид срок, в който нововлезлият в управлението би трябвало да се ориентира за това, което е около него и с което ще се занимава. Какво ви учуди и изненада от това, което разбрахте през тези 100 дни?

- Мисля, че за първите сто дни от работата ми на кметския пост свършеното не е малко. Общината работи, успях да наложа разумен и диалогичен стил на работа по всички сфери, с които управлението контактува. Уверявам ви, че няма въпроси, за чиито отговори  да се въздържам, но и няма сектор, за  който да нямам претенции, а и виждане за това как може да стане по-добър. Що се отнася до изненадите, то те не бяха нито малко, нито много...Все пак аз съм асеновградчанин, общински съветник два мандата. Имам яснота относно това, което се случва в общината, зная какво искат нашите съграждани и въпреки това има няколко управленски решения, които ме притесниха, след като влязох в реалната общинска власт. Става въпрос за недовършени проекти, за стопирани процедури, за неразплатени средства...неща които старателно са замазвани с красиви приказки от предишните управници.

- След като вече 5-ти месец сте кмет на община Асеновград, кои са приоритетите, които си набелязахте? Кои са въпросите и проблемите, чието решение не търпят отлагане?

- Мандатът стартира с подновяване на работата по два наболели проблема в Асеновград – известната улица "Тракия" и Пешеходния мост. 100 дни по-късно работата по тях е приключила. Успяхме да пуснем в експлоатация и няколко замразени общински пътища. А относно приоритетите – образование, спорт, инфраструктура, разговори с бизнеса за откриване на нови работни места, развитие на туризма... Приоритетите ни са това, което търсят от управляващите, жителите на общината. Правим усилия да сме винаги в час с това, което се случва в общината и да търсим бързи решения, когато това е възможно. Нещата, които не търпяха отлагане, се вършат - проверяват се детски площадки, търсят се възможности за строеж на нови, входирахме Интегрирания воден проект, участваме в нов проект за развитие на туризма, съвместно с община Пловдив. Ще кандидатстваме по фонд "Козлодуй" за газификация на училища и детски градини в общината...Всъщност това са изключително важни неща, но като ги изброявам са просто част от рутинната работа.

- Има ли започнато от предишното общинско ръководство, което установявате сега, че е било нередно? Неизпълнени договори, необмислени действия, неспазени обещания и ангажименти?

- Да, има два стопирани проекта - единият е за санирането на училищата и детските градини, а другият е за ремонт на улици. И двата са спрени заради неправилно проведена процедура, заради лошо изготвена документация, а това води до забавяне, до загуба на евросредства, а от там и до загуби на нашата община. Общината бе осъдена да заплати малко повече  от милион отново поради бездействие на общинското ръководство, не са проведени процедури за междуградски линии, а договорите са изтекли преди доста време, ще стане скоро година, не се е инвестирало достатъчно в спорта, в културата...

- На сайта на Аsenovgrad.Net имахме анкета за това на кое кметът трябва да наблегне в работата си през следващите 4 години. Най-много хора бяха гласували за обновяването на централната градска част. Доколкото си спомням имаше някакъв идеен проект в това отношение, но май нещата останаха на ниво идея и добри намерения.

- Обновяването на централната градска част е наистина проблем, който интересува жителите на нашата община, защото това е лицето на града. Да, има направен идеен проект, който е одобрен от предишното ръководство, но за да се случи са необходими много средства. И въпреки, че не ми се иска да прехвърлям отново топката в тяхното поле трябва да кажа, че е имало възможност това да се направи по проект по Програмата за регионално развитие, но проектът на общината е отхвърлен. При подновяване на процедура за проектни предложения за развитие и облагородяване на градска среда ще се кандидатства, за да придобие центърът на Асеновград различен и по-приятен вид.

- Доволен ли сте от бюджетната рамка, по-малка е с около милион от миналата година? От какво се водехте, когато съставяхте Бюджет`2012? Кои са най-важните дейности, които сте заложили в него?

- Бюджетът е такъв, какъвто имахме възможност да направим. Да, по-малка е от миналата година с близо милион - с толкова държавата дава по-малко на общината. От друга страна се налага да покрием и този милион, за който стана дума по-горе. Но от друга страна, в този бюджет, са увеличени парите за детските градини, увеличен е храноденът на децата, посещаващи детски заведения със 7 лева, без това да се отрази на таксите, децата в яслите ги посещават безплатно, дадохме възможност да се пътува на преференциални цени на пенсионерите, отделихме повече средства и на селата. И ако трябва да отговоря от какво съм се водил при съставянето му, отговорът е много кратък - по-важност.

- Младите, няма да излъжем, ако кажем, че едва ли не живеят „разкрачени” между Асеновград и Пловдив. Чувала съм възрастни асеновградчани да казват, че Асеновград "изтича" и не е далеч времето, когато ще се "обезкърви". Няма работа, няма почти никакви развлечения за свободното време на младите. Няма кино, няма театър, известни певци и групи идват изключително рядко....Може би дискотеките и спортът са единственото, което все още е останало като избор. Имате ли вие идеи в тази насока? Идеи за младите, за задържането им в родния град?

- Затова и отбелязах първите си сто дни с предложение за реални политики за младите. Започваме с разговор със завършващите тази година. Трябва да чуем техния глас, да направим така, че да ги мотивираме да останат в родния си град, да работят или да се върнат тук след следването си. За втората група- тази на трайно безработните ще търсим решенията заедно, на работна среща с бизнеса. За студентите е третата ни инициатива. В най-близко време общината ще инициира създаването на фонд, с който през летните месеци да успеем да предложим на тези млади хора временна заетост в дейности по благоустрояване, обслужване и туризъм в града, а срещу това те ще бъдат стимулирани финансово. Освен това през мандата ще работим за трайно увеличаване на публичните инвестиции в инфраструктура, включително и социална, както и в обществени услуги. Ще работим за развитие на инициативи за осигуряване на първа работа, подкрепени със средства от национално и европейско финансиране, както и за подкрепа за фирмите, които осигуряват възможности за кариерно развитие за младежите.

- Знаем, че каквото и да иска да направи един кмет, ако не работи добре съвместно с ОбС, то намеренията му често остават само намерения. Намирате ли подкрепа и сътрудничество в лицето на съветниците, още повече, че мнозинството от тях са от ГЕРБ т.е. са в опозиция?

- В началото на януари бе представена "Харта за отговорно управление за достоен Асеновград", която бе подписана от общинските съветници от  БСП, СДС, ДПС и НДСВ и включва 8 основни политики за развитието на общината. Тези политики съответстват и на заявени приоритети при представянето на политическите програми на всяка една от тези партии. Все пак Общинският съвет е политически орган, а политическите сили в него са се обединили за общи действия. И надявам се да продължим активно своята работа за подобряване на живота в общината, за  развитие на града и населените места, за реално участие на гражданите в управлението, развитие на бизнеса и социалната политика.

- Сега нещо в съвсем друга посока - често говорим за проблема с уличните кучета. Как обаче стоят нещата с домашните? Регистрират ли ги собствениците им в общината, както се изисква? Следи ли изобщо някой за това, има ли наложени санкции на недобросъвестни собственици. Да речем определени породи трябва да са навън, сред хора, само с намордник. Нека ви припомня за случая от миналата година, когато дете беше нападнато в Асеновград, точно от домашно куче, а не от улично?

- Въпросът с кучетата изисква и допълнителни средства за извършване на контрола както върху бездомните, така и върху тези, които имат стопани. Търсят се  начини и програми за изграждане на център, в който кучета да се обезпаразитяват, кастрират, като и да се слагат марки и чипове, за да има адекватен контрол. В момента в община Асеновград действа  наредба, по която  са определени местата за разхождане на домашните кучета, както и глобите при неспазване на тези разпоредби, но за да има реално санкции за недобросъвестни собственици то трябва да може да се извършва и непрестанен контрол, а това в момента няма как да стане без помощта на гражданите.

- Сметосъбирането в града и селата? Регионалното депо "Капсида"?

- Договорът за сметосъбирането в рамките на града с фирма "Комунал" изтича през ноември, общината обмисля опция да възложи нова процедура, което трябва да стане през април-май, но за кратък срок от година-две. Толкова трябват, за да заработи в края на 2012 Регионалното депо за твърди битови отпадъци, което ще позволи на общината да получи средства през следващия програмен период след 2014-та за финансиране на собствена фирма за сметосъбиране. След като с промяна в закона се дава възможност комуналните дейности да се извършват от общински предприятия, които, ако са нови в бизнесплана си залагат 80% бъдещи приходи от такава дейност, то ние ще се възползваме. Проблемът пред една нова общинска фирма е началният капитал, с който да се закупят контейнери, сметоизвозващи и метачни машини, миялни и т.н. Всичко това е скъпа техника и ние ще можем да си я позволим през следващия Програмен период за България, когато ще можем да кандидатстваме за финасиране. А тогава ще разполагаме и със собствено депо. Тази година са отделени средства и за проектирането на сепарираща инсталация.

- Асеновградчани са невероятно активни и стават все по-активни като изисквания, въпроси и съвети към местната власт. Вие сам присъствате в няколкото различни групи във Фейсбук и виждате за какво става дума.

- Да, в социалната мрежа се споделят голяма част от проблемите, които са в дневния ред на нашите съграждани, но съм уверен, че голяма част от тях могат да се решават при непрестанен  диалог, при търсенето и постигането на консенсус по важните проекти за общината. Защото имаме обща цел и тя е община Асеновград да бъде привлекателно място за всички нас.

- Нека сега да ви задам именно от въпросите и идеите, обсъждани там:

- Възможно ли е в Асеновград да има закрит басейн? Родителите се оплакват, че децата им ходят за тренировки чак до Пазарджик, където басейнът отговаря на съответните изисквания.

- Спортът и неговото развитие са един от акцентите в Програмата за управление на общината. Стартираме с обсъждането на наредба за спорта и спортните дружества, защото до този момент такава е нямало и разпределянето на средствата е ставало по някакъв неясен принцип. Надявам се, с помощта на спортната общественост, да решим този проблем. След това ще работим за превръщането на пространството около спортна зала "Асеновец" в модерен открит мултифункционален спортен комплекс с подходяща достъпност. А що се отнася до покрития басейн, то това може да стане с помощта на бизнеса, с концесионирането на общински терени за изграждане на спортни площадки и съоръжения. Така могат да се изградят нови спортни игрища и по селата.

- Градският транспорт? Оплакванията са страшно много и от всякакво естество - неспазване на графика, лоши условия в автобусите и т.н.?

- Необходимо е въвеждането на строг контрол  за спазване на разписанията чрез използване на GPS-система,  по утвърдените транспортни цени. Винаги съм заявявал, че при неспазване на договора превозвачът трябва да понесе своите отговорности. При неспазване на задълженията ще търпи и санкции. На последната сесия приехме и ново разписание на някой линии, сега отново ще има конкурс за някой градски и извънградски линии. Надявам се превозвачът, който и да е той, да бъде изряден. Необходима е нова организация за поддържане на улиците и тротоарите. Затова  ежегодно ще предвиждаме средства в местния бюджет за подобряване състоянието на улиците и тротоарите в глада и селата от общината.

 - Ще има ли някога автобусни спирки в Асеновград?

- Да, ще има ремонт на спирките и те ще трябва да са с по-добра функционалност. Заложени са средства за това в бюджета, ще се търсят и други варианти. 

- Недостатъчното места в детските градини, продължаващите спорове между родители и "лелки" за допълнителното даване на пари и различни „дарения” на санитарни материали от страна на родителите. Вярно е, че издадохте нареждане, с което това да прекрати, но прекрати ли се наистина?

- Въпросът с местата в детските градини е много наболял. След актуализацията на миналогодишния бюджет, в който отпуснахме средства за филиала на детска градина "Зорница", и в бюджета си за тази година отпуснахме средства за окончателното й довършване. Детското заведение ще бъде с капацитет за 140 деца в яслена и предучилищна възраст, като 10% от местата ще са за деца от уязвими групи. Така ще се опитаме да решим част от проблема. След направена среща с родители, на която обсъдихме редица поставени от тях проблеми, вече предприехме конкретни мерки – проведени са разговори с директорите на детските заведения и сме се ангажирали да не се събират допълнително пари от родителите за пособия, каквато практика съществува, а общината да изпълнява този свой социален ангажимент. Това залегна в Бюджет`2012 - отпуснаха се допълнително средства за поддръжка на детските градини. От тази година се преустановява практиката те да се спират принудително.

- Смятате ли, че са достатъчно детски площадки в общината?

- Завърши пълна проверка за съответствие с всички норми на безопасност на площадки и зали, както  и на тези в учебните и детски заведения, така и на  външните съществуващи съоръжения. Постепенно, с помощта на различни програми, ще се работи за изграждането на нови съоръжения. Те ще бъдат по индивидуални проекти, съобразени с изискванията  и предварително обсъдени с родителите. За тази година в инвестиционната програма на общината това е заложено.  

- Знаете ли вече всеки служител в общината с какво точно се занимава и за какво точно отговаря?

С приемането на новата общинска структура мисля, че и на админстрацията, а и на жителите на общината ще им е по-лесно да знаят с какво се занимава всеки служител. А относно дали аз зная, все пак не забравяйте, че съм се сблъсквал с тази администрация и като жител на тази община, и като общински съветник /усмихва се/.

- Искате ли да кажете нещо на асеновградчани?

- Да обсъждаме въпросите заедно! Община Асеновград е отворена и всеки може да постави проблеми, виждания и дори само да влезе и да пожелае "Добър ден". Това, което аз желая на всички свои съграждани, е денят ни да е по-добър!

 Въпросите зададе К.Нешева

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 24.06.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Не пестете силите си днес. Денят е многообещаващ за вас и е едно чудесно начало на новата седмица. Интимните ви завоевания от предишните дни ви импулсират и стимулират творческите ви способности. Това ще изиграе решаваща роля в деловите ви начинания.
24 юни 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Безпаричието и битовите неуредици ще отстъпят място на по-ведри чувства у повечето от вас. Активно ще се включите в проект, очаквайки с приходите от него да подобрите доходите си. Всичко зависи от вас, за това няма съмнение, че ще се справите. Съпротивата на някого няма да ви откаже от намеренията ви.
24 юни 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Може да осъществите намеренията си, ако съчетаете действията си с тези на партньорите ви. Работата в екип ще ви носи удовлетворение и финансови придобивки. Непоколебимите ви действия, продиктувани от увереност и знания ще ви отворят врати. Връзката със семейството ви е силна и това допълнително ви мотивира.
24 юни 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Ще ви се отдава да успявате там, където други зациклят. Усърдно ще се заемете с реализацията на идеите си и скоро ще постигнете резултатите, които преследвате. С добро чувство ще се отнесете и към хората, с които работите. Служебни пътувания.
24 юни 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Случващото се днес ще промени хода на професионалните ви търсения. Предизвикателствата са пред вас, а вие имате нужния потенциал за да се справите. Не демонстрирайте показно самочувствието си, бъдете по-смирени, за да не провокирате конфликти и нежелани емоции. Правете така, че всички да остават доволни.
24 юни 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Неспокойни и действени, ще започнете деня си с важните задачи, които не търпят отлагане. Без колебание ще покажете на когото е нужно, че не желаете намеса в личния си живот, надявайки се да бъдете разбрани. По въпросите, засягащи вас ще взимате решенията си сами, разбира се няма да ви липсва подкрепата на хората, на които държите.
24 юни 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Не възлагайте прекалено много надежди на операции със значителен риск. Шансът днес ще дойде от съвсем неочаквана за вас посока. Бъдете готови да действате бързо и точно. Приятели са ви подготвили желана изненада. Вечерта се очертава много приятна. Попадате в нова и интересна компания.
24 юни 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Скорпион Ще се чувствате уморени и обхванати от апатия към света около вас. Ще се наложи да сложите на мястото им хора, които ще се опитат да ви употребят за свои цели. Любовните ви желания са засилени, за това вземете мерки да не се разочаровате.
24 юни 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Днес сами се натоварвате с неща, които ще са ви в прекалена тежест. Смятате, че можете да се справите, но едва ли ще е толкова лесно. Не поемайте повече ангажименти, отколкото можете да свършите. Работете усилено и разчитайте и на съдействието на хората, с които работите. Успехи ще имат онези от вас, които се занимават с търговия.
24 юни 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Здравето ви и това на близките ви ще занимава повечето от вас. Погрижете се да не ви липсва нищо, с което да провокирате нежелани последствия. Нека финансовата ви стабилност в момента не ви подвежда. Пестете парите си. За дамите от знака се очертават делови успехи.
24 юни 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Време навън няма да се отрази на настроението ви и с ведрина в общуването ще приобщавате много хора към себе си. В подкрепа на работата си ще срещате разбиране и съпричастност. Усвоили сте знания и умения, действайте. Погрижете се за здравето си и не позволявайте на хронични страдания да попречат на активността ви.
24 юни 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Този ден ще ви донесе успешна реализация в делови план. Работите безупречно, изпипвате всичко до най-малката подробност и това ще стане повод за възхищение от страна на хората, с които работите. Обърнете подобаващо внимание и на сърдечния си партньор.
24 юни 2021
Последни новини